Gradski muzej Varaždin

Zbirke

Arheološki odjel

 • Zbirka antičke građe
 • Zbirka egipatske građe
 • Zbirka gradske arheologije
 • Zbirka novovjekovne građe
 • Zbirka ostavštine Stjepana Vukovića
 • Zbirka paleontološke građe
 • Zbrika prapovijesne građe
 • Zbirka srednjovjekovne građe

Entomološki odjel

 • Entomološka zbirka
 • Zbirka kornjaša (Coleoptera)
 • Zbirka leptira (Lepidoptera)
 • Zbirka nižih gljiva služnjača razreda Myxomycetes
 • Zbirka opnokrilaca (Hymenoptera)
 • Zbirka ostavština Franje Koščeca
 • Zbirka polukrilaca (Hemiptera)
 • Zbirka prirodoslovne građe ostalih razreda životinja
 • Zbirka ravnokrilaca (Orthoptera)
 • Zbirka vretencokrilaša, tulara i obalčara
 

Etnografski odjel

 • Sakralna zbirka
 • Zbirka čipke
 • Zbirka licitarstva i svjećarstva
 • Zbirka običaja
 • Zbirka ostavštine Danice Brösler
 • Zbirka predmeta tradicijskog domaćinstva
 • Zbirka predmeta tradicijskog gospodarstva
 • Zbirka tekstila

Galerija starih i novih majstora

 • Zbirka slika, skulptura, grafika i crteža
 • Zbirka Miljenka Stančića
 • Zbirka Ive Režeka
 • Zbirka Bože Vjeke Jarka
 • Zbirka Gabrijela Horvata
 • Zbirka Luje Pihlera
 • Zbirka Pavla Vojkovića
 • Zbirka Vere Kuntner
 

Kulturnopovijesni odjel

 • Cehovska zbirka
 • Glazbena zbirka
 • Zbirka kovina
 • Zbirka ljekarništva
 • Zbirka slika, grafika i minijatura
 • Zbirka streljačkih meta
 • Zbirka tehničkih predmeta
 • Zbirka građanskog života
 • Zbirka fotografija i razglednica
 • Zbirka kamenih spomenika i skulptura
 • Zbirka namještaja, zrcala i satova
 • Zbirka keramike i stakla
 • Zbirka tekstila, nakita i modnog pribora
 • Zbirka ostavština Jagić - Kukuljević

Povijesni odjel

 • Dokumentarna zbirka I
 • Dokumentarna zbirka II
 • Zbirka odličja, medalja i značaka
 • Kartografska zbirka
 • Numizmatička zbirka
 • Zbirka militaria
 • Zbirka fotografija i negativa
 

Muzejske zbirke u pohrani

 • Zbirka varaždinskog športa
 • Zbirka donacije Artura Takača