Gradski muzej Varaždin

Djelatnici

mr. Ivan Mesek, ravnatelj
Antica Bregović, muzejska savjetnica Entomološkog odjela
Josip Cepanec, preparator za kamen
Elizabeta Igrec, viša kustosica Galerije starih i novih majstora
Mišel Jelić, kustos Entomološkog odjela
Rosana Kocijan, poslovna tajnica
Melita Krnoul, viša restauratorica za tekstil
Petra Marincel, dokumentaristica
Nataša Mihinjač, kustosica Etnografskog odjela
Anita Peričić, voditeljica odnosa s javnošću, službenik za informiranje
Ljiljana Pleh, referentica za računovodstvene poslove
Jelena Rančić, kustosica Kulturnopovijesnog odjela
Marko Stančin, muzejski tehničar
Vesna Stipetich Godenzi, rukovoditeljica računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
Neven Sudec, viši preparator
Daša Suhić - Hižak, restaurator-konzervator
Lovorka Štimac - Dedić, kustosica Arheološkog odjela
Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica Kulturnopovijesnog odjela
Andrej Švoger, fotograf
Spomenka Težak, muzejska savjetnica Povijesnog odjela
Vesna Cvetko, čuvarica / recepcionarka
Nevenka Juriša, održavateljica čistoće
Romana Kereži, održavateljica čistoće
Boris Kolarić, čuvar / vratar
Senka Kuća, čuvarica / vodič
Liza Leskovec, čuvarica / vodič
Rade Miletić, čuvar / vodič
Ksenija Novak, održavateljica čistoće
Ante Rajič, čuvar / vratar
Željko Roška, tehnički zaposlenik
Štefanija Slunjski, održavateljica čistoće
Slavko Stančin, domar – održavatelj centralnoga grijanja
Dragica Škarica, održavateljica čistoće
Jelena Petković, muzejska pedagoginja na projektu Living Castles