Gradski muzej Varaždin

Djelatnici

mr. Ivan Mesek, ravnatelj
Josip Cepanec, preparator za kamen
Elizabeta Igrec, viša kustosica Galerije starih i novih majstora
dr. sc. Mišel Jelić, kustos Entomološkog odjela
Rosana Kocijan, poslovna tajnica
Melita Krnoul, viša restauratorica za tekstil
Petra Marincel, dokumentaristica
Nataša Mihinjač, kustosica Etnografskog odjela
Anita Peričić, voditeljica odnosa s javnošću, službenik za informiranje
Ljiljana Pleh, referentica za računovodstvene poslove
Jelena Rančić, kustosica Kulturnopovijesnog odjela
Marko Stančin, muzejski tehničar
Vesna Stipetich Godenzi, rukovoditeljica računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
Neven Sudec, viši preparator
Daša Suhić - Hižak, restaurator-konzervator
Lovorka Štimac - Dedić, kustosica Arheološkog odjela
Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica Kulturnopovijesnog odjela
Andrej Švoger, fotograf
Spomenka Težak, muzejska savjetnica Povijesnog odjela
Vesna Cvetko, čuvarica / recepcionarka
Nevenka Juriša, održavateljica čistoće
Romana Kereži, održavateljica čistoće
Boris Kolarić, čuvar / vratar
Senka Kuća, čuvarica / vodič
Liza Leskovec, čuvarica / vodič
Rade Miletić, čuvar / vodič
Ksenija Novak, održavateljica čistoće
Ante Rajič, čuvar / vratar
Štefanija Slunjski, održavateljica čistoće
Slavko Stančin, domar – održavatelj centralnoga grijanja
Dragica Škarica, održavateljica čistoće
Jelena Petković, muzejska pedagoginja na projektu Living Castles