Gradski muzej Varaždin

Djelatnici

Spomenka Težak, v. d. ravnatelja, muzejska savjetnica Povijesnog odjela
Ljerka Albus, muzejska savjetnica Etnografskog odjela
Antica Bregović, muzejska savjetnica Entomološkog odjela
Josip Cepanec, preparator za kamen
Elizabeta Igrec, viša kustosica Galerije starih i novih majstora
Rosana Kocijan, poslovna tajnica
Melita Krnoul, viša restauratorica za tekstil
Petra Marincel, dokumentaristica 
Anita Peričić, voditeljica odnosa s javnošću, službenik za informiranje
Ljiljana Pleh, referentica za računovodstvene poslove
Jelena Rančić, kustosica Kulturnopovijesnog odjela
Vesna Stipetich Godenzi, rukovoditeljica računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
Neven Sudec, viši preparator
Daša Suhić - Hižak, restaurator-konzervator
Lovorka Štimac - Dedić, kustosica Arheološkog odjela
Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica Kulturnopovijesnog odjela
Andrej Švoger, fotograf
Vesna Cvetko, čuvarica / recepcionarka
Nevenka Juriša, održavateljica čistoće
Romana Kereži, održavateljica čistoće
Liza Leskovec, čuvarica / vodič
Rade Miletić, čuvar / vodič
Ksenija Novak, održavateljica čistoće
Ante Rajič, čuvar / vratar
Željko Roška, tehnički zaposlenik
Štefanija Slunjski, održavateljica čistoće
Marko Stančin, čuvar / vodič
Slavko Stančin, domar – održavatelj centralnoga grijanja
Dragica Škarica, održavateljica čistoće
Nataša Mihinjač, kustosica na projektu DETOX
Ivana Drožđek, kustosica Kulturnopovijesnog odjela - na zamjeni
Jere Drpić, kustos Arheološkog odjela - na zamjeni