Gradski muzej Varaždin

Edukativna djelatnost

Edukativna djelatnost Gradskog muzeja Varaždin

Školama su ponuđeni slijedeći muzejski programi:

1. stalni postavi,
2. povremene izložbe,
3. muzejske radionice.

Korištenje svakoga od ponuđenih programa, osim individualnih posjeta učenika, potrebno je prethodno dogovoriti. Kako bi se i ostale poslovne obveze Muzeja mogle nesmetano obavljati, za održavanje većine muzejskih radionica određeni su posebni termini kojima bi se zainteresirani nastavnici trebali prilagoditi.

Kod prezentacije svakoga od ovih programa, navodimo i redoviti cjenik s obzirom na to da Muzej inače ovakve sadržaje naplaćuje sukladno službenom cjeniku ulaznica i usluga GMV-a

 

3. muzejske radionice

O KUKCIMA U SVIJETU KUKACA

Prirodoslovne radionice uz stalni postav Entomološkoga odjela GMV-a Svijet kukaca


1. MOJ POSJET SVIJETU KUKACA
3. i 4. razred osnove škole; mjesto izvođenja: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
Tema: upoznavanje osnovnih značajki stalnog postava i svladavanje „vještine“ razgledavanja (zapažanje pojedinih izložaka, čitanje informacija tzv. legendi o izlošcima i sl.), uz posebni naglasak na varaždinskog prirodoslovca prof. Franju Košćeca; razgled stalnog postava i praktični rad uz radne listiće.

2. ISTRAŽI U SVIJETU KUKACA
5. razred osnovne škole; mjesto izvođenja: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
Tema: prepoznavanje osnovnih značajki kukaca u okviru životinjskoga carstva (prilagodba s obzirom na životne uvjete, staništa, hranjenje, sposobnost letenja); razgled stalnog postava i praktični rad uz radne listiće.

3. KUKCI U ŽIVOTNIM ZAJEDNICAMA VARAŽDINSKE OKOLICE
6. razred osnovne škole; mjesto izvođenja: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
Tema: upoznavanje kukaca kao skupine ne samo unutar životinjskoga carstva, već i unutar skupine beskralješnjaka; uloga kukaca, kao važnih vrsta beskralješnjaka koje nastanjuju sve životne zajednice, u tipičnim šumskim i livadnim zajednicama te ekosustavima kopnenih voda; razgled stalnog postava i praktični rad uz radne listiće.

Broj učenika u jednoj radionici 1. – 3.: minimalno 15 / maksimalno 30. Trajanje radionice: 60 minuta.

4. O KUKCIMA U SVIJETU KUKACA
7. razred osnovne škole; mjesto izvođenja: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
Tema: informacije o fundusu Entomološkog odjela GMV-a i osnivaču Odjela prof. Franji Košćeca; upoznavanje razreda Insecta i njihovih glavni značajki (vanjska i unutarnja građa, osjetila, razvojni ciklusi). Radionica se sastoji od uvodnog izlaganja, interaktivnog kviza, razgleda stalnog postava i praktičnog rada uz radne listiće.
Trajanje radionice: 90 minuta.
Broj učenika: minimalno 30 / maksimalno 90.

Vrijeme održavanja radionica:
studeni i prosinac 2018., siječanj, veljača, ožujak 2019.
utorak, srijeda, četvrtak, petak.
9.00 – 14.00 sati.
Sav potreban materijal za održavanje radionica osigurava Muzej.
Cijena: 25 kuna po učeniku.

Za organiziranje radionice obvezna je prethodna najava/dogovor sa zaposlenicima Muzeja minimalno 10 dana prije održavanja radionice.
Najava: tel. 042 658 759 / 658 754; antica.bregovic@gmv.hr / muzej@gmv.hr

OPIS RADIONICE:

Uvodno predavanje:
1. cjelina: Učenike se upoznaje s radom muzeja općenito i mogućnostima u pružanju različitih informacija. Daju se osnovne informacije o fundusu Entomološkog odjela, zaslužnom sakupljaču i utemeljitelju te o ulozi prirodoslovnih muzeja danas.
2. cjelina: Putem niza ilustracija predstavlja se razred Insecta ili kukaca u živom svijetu, upoznaje se učenike sa značajkama vanjske i unutarnje građe kukaca. Posebna pažnja posvećuje s osjetilima kukaca, kretanju,komunikaciji, razvoju kukaca odnosno tipovima preobrazbe. Predstavlja se entomologija kao znanost i njezina primjena u svakodnevnom životu.
3. interaktivni kviz

Grupni rad u muzejskom postavu:
Formiranjem manjih grupa (najviše do pet učenika) uz pomoć radno-poučnih listića koncipiranih tako da povezuju teoretski uvod s nizom primjeraka prirodoslovne građe (9 različitih listića za osnovnu školu i tri različita za gimnazije), učenici imaju prilike vidjeti prikaze životnih ciklusa različitih vrsta kukaca našeg područja. Tako upoznaju nove vrste, njihova staništa, razvoj pojedinačnih primjeraka uključujući metamorfozu i njihovu ulogu u prirodi. Brojni preparati najbolje ilustriraju razvojne stadije kukaca – dakle građu, veličinu, spolni dimorfizam ili polimorfizam, a prikazane su i različite nastambe – gnijezda kukaca. Na kraju, putem niza izložaka upoznaju se i sa svestranim prirodoslovcem, gimnazijskim profesorom i utemeljiteljem Entomološkoga odjela GMV-a Franjom Košćecom.


Uz stalni postav Entomološkog odjela "Svijet kukaca", pripremili smo i edukativni program za učenike 2. razreda gimnazije.
Program/radionica traje 90 minuta i uključuje teoretski i praktični dio, a održava se u razdoblju: studeni i prosinac 2018., siječanj, veljača, ožujak 2019. godine.
Cijena za sudjelovanje je 25,00 kuna po učeniku; za učenike s iskaznicom MIŠ – Muzej i škola sudjelovanje je besplatno!
Sve detalje o programu i načinu prijave za sudjelovanje naći ćete u prilogu.

 

Svijet kukaca - prirodoslovne radionice O.Š. - MIŠ.pdf

Svijet kukaca - prirodoslovne radionice 2.r. S.Š. - MIŠ.pdf