Gradski muzej Varaždin

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji pdf formatu ili docx formatu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u pdf formatu ili csv formatu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu


Službenik za informiranje: Anita Peričić
Gradski muzej Varaždin
Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3
tel. 042 658 754, 658 750
anita.pericic@gmv.hr