Gradski muzej Varaždin

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Ovdje možete preuzeti obrasce vezane uz pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev protiv rješenja pristup informacijama

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu / csv format.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

 

Službenik za informiranje: Anita Peričić
Gradski muzej Varaždin
Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3
tel. 042 658 754, 658 750
anita.pericic@gmv.hr