Gradski muzej Varaždin

Obavijest o javnoj nabavi

Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gradski muzej Varaždin kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.