Gradski muzej Varaždin

Varaždinska županija u antici

OSTALO

datum početka/završetka: 25.01.2017. / 25.01.2017.
Organizator: Gradski muzej Varaždin, Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

Posljednja siječanjska Srijeda u Muzeju posvećena je Varaždinskoj županiji u razdoblju antike, a na tu temu predavanje je pripremila Lovorka Štimac-Dedić, kustosica na Arheološkom odjelu varaždinskoga muzeja. Dolaskom rimske vojske na osvojena područja započinje proces romanizacije, koji mijenja dotadašnju sliku života domaćega stanovništva. Tako je i varaždinsko područje u 1. stoljeću ušlo u sastav rimske provincije Panonije. U kojoj mjeri su te civilizacijske stečevine dovele do tehnološkog napretka, razvoja trgovine, gospodarstva, ali i promjena u socijalnim i duhovnim sferama, može se iščitati iz materijalnih nalaza i pisanih izvora. Navedeni segmenti na predavanju će se interpretirati kroz prizmu materijalnih ostataka koji se čuvaju u Zbirci antičke građe Gradskog muzeja Varaždin. 

Predavanje se održava u palači Herzer od 19 sati, a ulaz je besplatan. 

Varaždinska županija u antici povratak