Gradski muzej Varaždin

Tri kripte crkve sv. Martina Biskupa u Varaždinskim Toplicama

OSTALO

datum početka/završetka: 28.01.2015. / 28.01.2015.

        Crkva sv. Martina Biskupa u Varaždinskim Toplicama izgrađena je na temeljima stare srušene crkve u 15. stoljeću, a uz djelić gotičkih ostataka, zadržala je barokna obilježja iz kasnijih intervencija. Njezin barokni interijer upotpunjavaju oltari znamenitog kipara Francesca Robbe, kao i orgulje potekle iz radionice glasovitog majstora Antoniusa Römera.

        Tijekom posljednje dvije godine u ovoj župnoj crkvi provedena su istraživanja, zahvaljujući kojima se došlo do zanimljivih i vrijednih arheoloških, arhitek-tonskih i etnografskih podataka.

        O rezultatima tih istraživanja, posebice onima vezanima uz crkvene kripte, bit će riječi u sklopu Srijede u Muzeju 28. siječnja, u palači Herzer Gradskog muzeja Varaždin. Predavanje počinje u 19 sati, a pripremila ga je Spomenka Vlahović, članica Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, koje je suorganizator programa. Ulaz je besplatan.

Tri kripte crkve sv. Martina Biskupa u Varaždinskim Toplicama povratak