Gradski muzej Varaždin

SRIJEDA U MUZEJU: O varaždinskim kapucinima

OSTALO

ustanova: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
datum početka/završetka: 31.01.2018. / 31.01.2018.
Organizator: Gradski muzej Varaždin; Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

        Srijeda u Muzeju, koja je na rasporedu 31. siječnja, posvećena je varaždinskim kapucinima, o čemu je predavanje pripremio fra Mirko Kemiveš, župnik Župe sv. Vida u Varaždinu. Tom prigodom fra Mirko osvrnut će se na povijest uvođenja Kapucinskog reda u Varaždin i njegovo djelovanje na ovom prostoru tijekom više od protekla tri stoljeća.

        Dolasku kapucina u Varaždin prethodilo je niz problema i poteškoća, koji su se rješavali nekoliko desetljeća, što je napokon rezultiralo uvođenjem Kapucinskog reda u taj grad krajem listopada 1699. godine. Izgradnju te izgled samostana i crkve Presvetog Trojstva, posvećene 1705. godine, dokumentiraju sačuvani propisi Kapucinskog reda i ostali izvori. Tijekom više od 300 godina djelovanja, među varaždinskim kapucinima bilo je niz osoba koje su se istaknule u različitim sferama ljudske djelatnosti, i to na polju teologije, filozofije, književnosti, glazbe, prosvjete i karitativnog angažmana. Uz kapucine rodom iz Varaždina, bilo je tu i mnogih iz Slovenije, Austrije i Italije, zaslužnih za razvoj varaždinskog područja. Kapucini su se osobito bavili propovijedanjem na hrvatskom jeziku, dijelili su sakramente umirućima (jer je njihov samostan bio izvan gradskih zidina, koje su se noću zatvarale), a poznati su bili i po svome pastoralnom radu među zatvorenicima.

        U širokome spektru svoga djelovanja, osim pastoralnog rada, velik je prinos varaždinskih kapucina i kulturi Varaždina, u čiju baštinu pripadaju i crkvene orgulje iz 1860. godine i napose vrijedna samostanska knjižnica, sa 16 inkunabula i brojnim rijetkim knjigama.

        Predavanje se održava u palači Herzer od 19 sati, a ulaz je besplatan. 

SRIJEDA U MUZEJU: O varaždinskim kapucinima povratak