Gradski muzej Varaždin

René Schrei: Hrvatska ekspresija

IZLOŽBA

mjesto održavanja: GMV, Stari grad, Varaždin
datum početka/završetka: 17.10.2008. / 02.11.2008.
otvorenje: 19.00 sati
organizator: Gradski muzej Varaždin; Hrvatsko-njemačko društvo Varaždin

René Schrei profesionalni je fotograf, rođen u Ravensburgu 1959. godine. Od 1989. do 1996. godine radio je kao slobodni fotografski dizajner u vlastitome studiju, baveći se uglavnom industrijskom reklamnom fotografijom. Usavršavao se i u radionicama poznatih njemačkih fotografa Petera Gassera i Roberta Wehringa. Od 1997. godine radi digitalnu fotografiju, pronalazeći ujedno i nove tehnike slikovnog izražavanja i izrade slika. Na izložbi u Varaždinu izložit će 60-ak fotografskih uradaka, inspiriranih umjetničkim slikama (nedavno preminulog) Gašpara Bolkovića Pika, s kojim je i prijateljevao. Aktivni je član Njemačko-hrvatskog društva u Ravensburgu.
          Likovni postav izložbe oblikovao je Miroslav Klemm, muzejski savjetnik u varaždinskome muzeju. Uz izložbu je tiskan i popratni dvojezični katalog, na hrvatskom i njemačkom jeziku, u nakladi GMV-a, varaždinskoga Hrvatsko-njemačkog društva i Varaždinskih vijesti.

povratak