Gradski muzej Varaždin

Predstavljanje likovne monografije Franje Likara

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 11.12.2007. / 11.12.2007.
organizator: Gradski muzej Varaždin

Tijekom održavanja izložbe Franje Likara u Gradskom muzeju Varaždin, bit će predstavljena likovna monografija o Franji Likaru, objavljena ove godine u nakladi Ton Light Filma iz Sarajeva. Uz autobiografske Likarove tekstove, u njoj su obuhvaćeni i brojni napisi o njegovu stvaralaštvu tridesetak likovnih kritičara, među kojima su: Radoslav Puttar, Josip Škunca, Elena Cvetkova, Mak Dizdar, Momo Kapor, Ljerka Šimunić, Meliha Husedžinović te Vesna Ljubić. Kazališna i filmska redateljica Vesna Ljubić ujedno je i urednica izdanja, a s Likarom, kao scenografom, surađivala je na više projekata. Objavljivanje monografije financijski su, među ostalim, pomogla ministarstva kulture Federacije BIH i Kantona Sarajevo te Skupština Grada Sarajeva i Grad Varaždin.

povratak