Gradski muzej Varaždin

Predavanje: Kravata. Znate li da potječe od Hrvata?

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 21.05.2009. / 21.05.2009.
vrijeme održavanja: 19 sati
organizator: Gradski muzej Varaždin

Gradski muzej Varaždin poziva Vas na predavanje koje će održati prof. Vladimir Huzjan:

Kravata. Znate li da potječe od Hrvata?
 
Nakana ovog predavanja jest upoznati publiku s porijeklom i razvojem jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih simbola u svijetu - kravatom. Nastala u tradiciji hrvatskoga naroda, kravata svoj europski put počinje u prvoj polovici 17. stoljeća, nakon čega se proširila svijetom kao univerzalni civilizacijski simbol uljudnosti koji je ostala sve do danas. No, kako se razvijala sama riječ kravata, njen smisao te kako su ju shvaćali i sa čime poistovjećivali europski narodi saznat ćete na predavanju.

povratak