Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

Povratak u Vojnu krajinu

IZLOŽBA

mjesto održavanja: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
datum početka/završetka: 16.04.2019. / 07.07.2019.
otvorenje: u 12 sati

        U utorak, 16. travnja, u palači Herzer u 12 sati otvara se povijesna izložba Povratak u Vojnu krajinu, kojoj su, uz varaždinski muzej, suorganizatori Hrvatski državni arhiv, Hrvatski institut za povijest i Hrvatski povijesni muzej. Realizaciju projekta sufinancirali su Ministarstvo kulture RH i Grad Varaždin.

        Riječ je o reinterpretaciji izložbe Vojna krajina održane 1981. godine u Hrvatskome povijesnome muzeju u Zagrebu, na kojoj se ista tema, nakon gotovo četrdeset godina, prezentira kroz više od 240 izložaka, ali i sadržajima putem suvremene multimedijske tehnologije, čime se ponovno želi ukazati na važnost vojnokrajiške povijesti te na fenomen ove povijesne cjeline kako u hrvatskoj, tako i u europskoj historiografiji.

        Ovim izložbenim projektom naglašava se značaj Vojne krajine za povijesni razvoj Hrvatske, njezina uloga u obrani hrvatskih i europskih zemalja od prodiranja osmanske vojske na ovaj prostor, specifični način ratovanja krajišnika (mali rat odnosno gerila), važnost organizirane stalne vojske, udio krajišnika u njoj, svakodnevni život stanovništva na ovom području te posebno značaj Varaždinskoga generalata u cjelokupnoj obrani s obzirom na to da je Varaždin, kao zapovjedno središte te tadašnji politički, upravni i društveni centar Hrvatskoga Kraljevstva, imao ključnu ulogu u organizaciji Vojne krajine. O tome govori i pet tematskih cjelina na koje je izložba raspoređena: Osmanski prodori na teritorij Hrvatske, Vojna krajina kapetanijskog tipa (od početka 16. do sredine 18. st.), Vojna krajina pukovnijskog tipa (od sredine 18. st. do 1881.), Svakodnevni život Vojne krajine (gospodarstvo, školstvo, svakodnevica) i Sjedinjenje Vojne krajine s građanskom Hrvatskom.

         Radi cjelovitijeg prikaza teme na izložbi je zastupljena građa iz brojnih hrvatskih i nekoliko inozemnih baštinskih ustanova, a to su: Gradski muzej Varaždin, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski državni arhiv, Muzej Dvor Trakošćan, Hrvatski školski muzej, Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji, Posudionica i radionica narodnih nošnji u Zagrebu, Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv u Beču i Landesmuseum Joanneum / Landeszeughaus u Grazu.

        Autori stručne izložbene koncepcije su muzejska savjetnica Spomenka Težak i kustosica Nataša Mihinjač iz Gradskog muzeja Varaždin te kustos Mislav Barić iz Hrvatskoga povijesnog muzeja. Autori stručnih tekstova u popratnom katalogu, opremljenom bogatim slikovnim prilozima, su dr. sc. Vedran Klaužer i dr. sc. Alexander Buczynski iz Hrvatskog instituta za povijest.

        Glavni cilj izložbe je promidžba hrvatske kulturne baštine i spoznaja o razvoju i značaju Vojne krajine ne samo za lokalnu i zavičajnu nego i nacionalnu i europsku povijest te njezinoj ulozi u izgradnji Habsburške Monarhije, a istodobno i ukazivanje na problematiku dostupnosti građe o Vojnoj krajini i stanju očuvanosti tog dijela kulturne baštine.

        Izložba je dio međunarodne znanstvene konferencije koju organizira Hrvatski institut za povijest pod nazivom The Golden Age of En'light'ened Troops and Small War / Zlatno doba lakih postrojbi i mali rat, na kojoj će se raspravljati o promjenama u načinu ratovanja koje su u 17. i 18. stoljeću revolucionirali upravo vojnici iz ovih područja.

       

Povratak u Vojnu krajinu povratak