Gradski muzej Varaždin

Juraj Slovinac i Louis Leger, promicatelji hrvatske pisane riječi

OSTALO

datum početka/završetka: 08.03.2017. / 08.03.2017.
Organizator: Gradski muzej Varaždin, Francuski klub u Varaždinu

       U sklopu Srijede u Muzeju održava se predavanje koje je pripremila prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš. Kroz predavanje se predstavlja povezanost rada dvaju francuskih intelektualaca u rasponu od četiri stoljeća, i to Jurja Slovinca ili Georgesa d'Esclavonie, glagoljaša školovanoga na Sorbonnei, i Louisa Legera, francuskoga filologa i slavista koji je važan dio svoga rada posvetio hrvatskoj starijoj književnosti: radovima Jurja Slovinca i Reimskom evanđelistaru. Tako se sprijateljio i s Vatroslavom Jagićem te postao važan istraživač hrvatske srednjovjekovne kulture u Francuskoj na razmeđi 19. i 20. stoljeća. 

O PREDAVAČICI: Prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš znanstvenica je u Institutu za etnologiju i folkloristiku i redovita profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, čiji su znanstvena područja: Hrvatski glagolizam (paleoslavistička, filološka te književno-povijesna istraživanja), Hrvatska baština sv. Martina biskupa u kontekstu zapadnoeuropske martinske tradicije i Kulturna animalistika (životinje iz srednjovjekovnih književnih izvora). Do sada je objavila deset knjiga, među kojima su tri autorske monografije, dvije knjige s nekoliko suradnika te pet uredničkih knjiga. Autorica je i 90-ak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim časopisima te sudionica stotinjak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Juraj Slovinac i Louis Leger, promicatelji hrvatske pisane riječi povratak