Gradski muzej Varaždin

1. varaždinske muzejske svečanosti: Višeslav Jaklin / Kolaudacija pozitiva Rudolfa Rapoldta iz 1668. godine

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 16.06.2007. / 16.06.2007.
organizator: Gradski muzej Varaždin

Program: G. Muffat, J. S. Bach, G. P. Teleman, J. Pachelberl, D. Buxtehude, W. A. Mozart, I. Kayser.

povratak