Gradski muzej Varaždin

Aktualno

Gradski muzej Varaždin u suradnji s Pokrajinskim muzejom Maribor radi na projektu BASTION, Gradovi uz Dravu otvaraju svoje utvrde koji je djelomično financiran kroz Međususjedski program Slovenija – Mađarska – Hrvatska Europske unije. Projekt traje od 16. ožujka 2006. do 15. ožujka 2008. godine. Cilj varaždinskog dijela projekta je multidisciplinarnim istraživanjem na terenu i u arhivima prikupiti, obraditi te popularno i stručno prezentirati podatke o sustavu obrane renesansne utvrde u Varaždinu.

Utvrda, poznata kao Stari grad, nizinska je fortifikacija nastala u srednjem vijeku na križanju starih prometnih cesta nedaleko rijeke Drave. Bila je središte samostalnog feudalnog posjeda koji se nalazio uz sam kraljevski i slobodni grad Varaždin i tijekom povijesti imala je važnu obrambenu funkciju. Riječ je o utvrdi čiju sačuvanu arhitektonsku osnovu čine četverokutne kule građene u vrijeme grofova Celjskih krajem XIV. stoljeća. Polovicom XV. stoljeća Ulrik Celjski uredio je nedaleko utvrde i zgradu žitnice za potrebe stanovnika tvrđave. Zbog ugroženosti ne samo Slavonije, već cijelog prostora unutarnjoaustrijskih zemalja od Turaka, polovicom XVI. stoljeća varaždinski je Stari grad pregrađen u modernu tvrđavu na vodi s niskim obrambenim kulama – rondelima - spojenim galerijama obrambenih hodnika sa strelnicama za vatreno oružje. Okružen je grabištima i visokim zemljanim nasipima s bastionima koji su velikim dijelom sačuvani do danas.

Arhivska istraživanja:
Obuhvaćaju prikupljanje podatke iz sačuvane pisane i slikovne građe koja se čuva u različitim arhivima, muzejima i knjižnicama koji u svojem fundusu čuvaju arhivsko gradivo vezano uz varaždinsku utvrdu Stari grad. Stručni djelatnici Gradskog muzeja Varaždin, muzejski savjetnik Miroslav Klemm - povjesničar umjetnosti i viša kustosica Spomenka Težak – povjesničar radili su u Državnom arhivu Varaždin, Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, Štajerskom Zemaljskom arhivu u Grazu, Ratnom arhivu, Vojnom muzeju i Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču, te Središnjem arhivu Slovačke u Bratislavi. U sačuvanom arhivskom gradivu nalaze se brojni crteži Varaždina i mnoštvo sačuvanih dokumenata s izvješćima vojnih zapovjednika i povjerenika Slavonske granice koji svjedoče o izgradnji i stanju varaždinske utvrde, utrošenim novčanim i materijalnim sredstvima, napredovanju ili zastoju radova, sukobima vlasnika tvrđave sa stanovnicima kraljevskog i slobodnog grada Varaždina i slično.

Arheološko istraživanje:
Početkom kolovoza započela su arheološka istraživanja koje je trajalo do polovine studenoga 2006. godine. Istraživanje je provela ekipa od 17 članova pod vodstvom muzejske savjetnice Marine Šimek. Pomoćne radove obavljali su djelatnici Vodogradnje d.d. iz Varaždina. Vanjski suradnici proveli su geološka istraživanja i geodetska mjerenja. Iskopavanjem je prikupljeno 180 posebnih nalaza (keramičko posuđe, pećnjaci, stakleni predmeti, kamene topovske kugle, vrhovi strelica za samostrel, konjička oprema…) te oko 6.000 ostalih pokretnih nalaza različite namjene i starosti. U sjevernom jarku otkriveni su i ostaci drvene konstrukcije koja se dovodi u vezu s mostom ispred gotičke kule. Prema ranijim arhitektonskim istraživanjima, kula se datira u XIII. stoljeće.
I u zapadnom jarku pronađeni su ostaci drvene arhitekture. Radi se o obrambenoj ogradi koja je potvrđena u dužini od 130 m, a starija je od renesansnog sklopa.
U južnom bedemu otkriven je segment kamenog gradskog zida koji se na ovome mjestu spajao s obrambenim sustavom burga. Ovo je, uz ostatak na Trgu slobode, posljednji očuvani dio gradskog zida, srušenog krajem XVIII. – početkom IX. stoljeća. Podaci prikupljeni arheološkim istraživanjem pružili su nova saznanja o načinu gradnje sjevernog i zapadnog bedema te prvobitnoj dubini i širini unutarnjeg mokrog jarka. Pokretna građa pruža podatke o životu u utvrdi, ali i o životu u gradu. Pokretni nalazi pripadaju razdoblju od kasnog XV. stoljeća do prve polovice XX. stoljeća.

Ostale aktivnosti:
Tijekom istraživanja provodila su se i upoznavanja mladih s Projektom BASTION putem terenskih radionica na kojima su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola.
Hrvatsko arheološko društvo upoznato je na znanstvenom skupu u Sinju s projektom BASTION.
Zbog popularizacije projekta tiskan je deplijan – prospekt s osnovnim podacima o projektu.
Tijekom izložbe "Iz srednjega u novi vijek" prezentirana je najvrednija arheološka građa - brojni keramički, stakleni, porculanski i metalni predmeti od kraja 15. do prve polovice 20. stoljeća prikupljeni u arheološkim iskapanjima oko Starog grada. Osim toga, izložene su preslike najvažnije prikupljene povijesne pisane i slikovne građe povezane s izgradnjom varaždinske feudalne utvrde. U sklopu izložbe prikazane su amaterske snimke radova na planiranju vanjskog dvorišta Starog grada u vremenu od 1941. do 1945. godine pod vodstvom tadašnjeg ravnatelja muzeja, Krešimira Filića te video snimke arheoloških istraživanja na projektu BASTION izvedenih 2006. godine. U sklopu projekta prezentiran je ostatak gradskog zida "in situ" i provodi se oblikovanje povijesne šetnice oko Starog grada.

Projekt BASTION završen je 15. ožujka 2008. godine.

Radna skupina Gradskog muzeja Varaždin na projektu BASTION

Branko Spevec, ravnatelj – voditelj projekta
Petra Rutić, dokumentarist, pomoćnica voditelja projekta
Marina Šimek, muzejska savjetnica – arheologinja
Miroslav Klem, muzejski savjetnik – povjesničar umjetnosti
Spomenka Težak, viša kustosica – povjesničarka
Martina Jurišić, arheologinja suradnica
Branimir Šimek, viši muzejski tehničar – preparator keramike i metala
Davor Puttar, viši muzejski tehničar – fotograf
Ana Brlek, poslovna tajnica
Vesna Stipetich – Godenzi, rukovoditeljica računovodstva
http://www.interreg-slohucro.com
http://www.gov.si/euskladi
http://www.europa.eu.int/index_sl.htm
http://europa.eu.int
http://www.pmuzej-mb.si