Gradski muzej Varaždin

Obrada nalaza

Terenska ekipa na kraju istraživanja; muzejska obrada nalaza. Foto: Branimir Šimek

Arheološko iskopavanje

Arheološki nalazi

Terenska radionica

Terenska dokumentacija

Obrada nalaza

Izložba "Iz srednjega u novi vijek"