Gradski muzej Varaždin

Arheološki nalazi

Foto: Branimir Šimek

Arheološko iskopavanje

Arheološki nalazi

Terenska radionica

Terenska dokumentacija

Obrada nalaza

Izložba "Iz srednjega u novi vijek"