7. Prijelaz hrvatske vojske preko Drave
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |   

7.3 Prvi uspjesi hrvatske vojske u Mađarskoj           Mađarski vojnici su se pred hrvatskom vojskom povukli iz Međimurja u Veliku Kanižu, a Jelačić je ušao u Čakovec i pripojio Međimurje Kraljevini Hrvatskoj. U Međimurju je Jelačić ostao tri dana, a potom je 14. rujna kod Letenja s hrvatskom vojskom prešao Muru i dalje nastavio prodirati u Ugarsku.

           14. listopada je Mađarska vojska na čelu s generalom PERCELOM još jednom zauzela Međimurje, ali samo na kratko vrijeme. Već 12. studenog ju je hrvatska vojska uspjela protjerati u Mađarsku.

7. Prijelaz hrvatske vojske preko Drave