4. Događanja 1848. u Varaždinskoj županiji
| 4.1 | 4.2 | 4.3 |


   

4.2 Odluke Županije od 30. svibnja 1848.


           30. svibnja 1848. ponovno je zasjedala Velika skupština Županije varaždinske. Na skupštini je vladao rodoljubni duh čemu je doprinio veliki župan Mirko pl. LENTULAY. Na Skupštini je kao prvo donesen zaključak da se grofovima Erdödy više ne prizna nasljedno pravo na čast velikih župana Županije varaždinske. Zbog toga je odlučeno da se više neće koristiti ni njihova zastava, kao ni grb. Županija će u buduće imati novu zastavu koja će biti crveno-bijelo-plave boje, kao i novi grb u obliku štita plave boje s tri zelena humka na kojima stoje Čeh, Leh i Meh držeći se za ruke. Nadalje je zaključeno da se izrade novi pečati na kojima će biti novi grb i hrvatski natpisi.

4. Događanja 1848. u Varaždinskoj županiji