Josip JELAČIĆ BUŽINSKI (1801.-1859.) hrvatski ban, uveden u bansku čast 4. i 5. lipnja 1848.
Nepoznati slikar, 2. pol. 19. st., ulje na platnu, 36,5 x 29,5 cm, GMV KPO

Natrag