"Zahtievanja naroda horvatskog" - proglašena na Velikoj narodnoj skupštini 25. ožujka 1848. u Narodnom domu u Zagrebu.
Preuzeto iz kataloga: Slava Saboru. - Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, 1997. -Mapa VII.

Natrag