Ilustrirana politička karta Europe. Na satiričan način prikazani su događaji u Austriji i u ostalim europskim zemljama 1848. i 1849. godine.
Preuzeto iz kataloga: Borošak-Marijanović J. Godina 1848. u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, 1998. - Str. 11

Natrag