Gradski muzej Varaždin

Kula stražarnica na razglednici iz prve polovice 20. stoljeća
Stalni postav Prethistorijskog odjela sredinom 20. stoljeća
Pripadnici Građanske čete u dvorištu Staroga grada, prva četvrtina 20. stoljeća
Blagovaonica u Alt Deutsch stilu izložena u Starome gradu
Soba u stilu bidremajera izložena u Starome gradu
Stalni postav Starih majstora u Galeriji umjetnina u palači Sermage
Prizor s izložbe Život uz Dravu nekad i danas
Oltar sv. Lovre u kapelici Staroga grada
Katalog izložbe slika Đure Mihinjača u Gradskom muzeju Varaždin 1963.
Pogled na Kulu stražarnicu s lančanim mostom i Stari grad
Pogled na Stančićev trg s palačom Sermage
Renesansna kula Staroga grada

Objava informacija

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Gradskog muzeja Varaždin:

I.

 • Zakon o muzejima (NN 110/15)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/09 – Ispravak NN 35/08)
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 - Ispravak NN 87/09, NN 88/10, NN 25/12, NN 136/12)

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 118/06, NN 41/08, NN 130/11)

 • Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 102/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Međunarodni propisi

 • Konvencija o međunarodnim izložbama (NN- MU 15/02, 10/03)

II.

Statut i Pravilnici

Financijska izvješća

Planiranje

Izvršenje plana

III. Sjednice i odluke Upravnog vijeća GMV-a

 

IV. Program rada i financijskog plana GMV-a