Gradski muzej Varaždin

Kula stražarnica na razglednici iz prve polovice 20. stoljeća
Stalni postav Prethistorijskog odjela sredinom 20. stoljeća
Pripadnici Građanske čete u dvorištu Staroga grada, prva četvrtina 20. stoljeća
Blagovaonica u Alt Deutsch stilu izložena u Starome gradu
Soba u stilu bidremajera izložena u Starome gradu
Stalni postav Starih majstora u Galeriji umjetnina u palači Sermage
Prizor s izložbe Život uz Dravu nekad i danas
Oltar sv. Lovre u kapelici Staroga grada
Katalog izložbe slika Đure Mihinjača u Gradskom muzeju Varaždin 1963.
Pogled na Kulu stražarnicu s lančanim mostom i Stari grad
Pogled na Stančićev trg s palačom Sermage
Renesansna kula Staroga grada

Povijest muzeja

Gradski muzej Varaždin utemeljen je na poticaj Varaždinskoga muzealnog društva i svečano otvoren za posjetitelje 16. studenoga 1925. godine, u prostoru utvrde Stari grad. Jezgru tadašnjega, prvotnog postava sačinjavali su predmeti prispjeli u novootvoreni Muzej ponajviše kao donacije poznatih varaždinskih obitelji.

Tijekom godina obogaćivale su se, kako brojem tako i raznorodnošću, muzejske zbirke, zahvaljujući kojima je Muzej prerastao u ustanovu kompleksnoga tipa, sastavljenu od šest specijaliziranih odjela: Arheološkog, Povijesnog, Kulturno-povijesnog, Etnografskog, Prirodoslovnog te Galerije umjetnina. Pored njih, u Muzeju je ustrojen i Odjel zajedničkih službi (Uprava GMV-a), kao i  Konzervatorsko-restauratorski i Dokumentacijski odjel.

Odjeli su smješteni u nekoliko građevina spomeničke vrijednosti, u samoj povijesnoj jezgri grada: gotičko-renesansnoj utvrdi Stari grad, baroknoj palači Sermage, klasicističkoj palači Herzer te Kuli stražarnici. Od nedavno je Muzeju na korištenje dodijeljena i srednjovjekovna zgrada tzv. Žitnica, u kompleksu Staroga grada, kojoj tek predstoji opsežno istraživanje i obnova za buduću prezentaciju dosad neizložene građe.

Trenutačno su za razgled uređena četiri stalna postava, od kojih su Stalni postav Kulturno-povijesnog odjela u Starome gradu i Prirodoslovnog odjela „Svijet kukaca“ u palači Herzer kontinuirano otvoreni za javnost. U sklopu Galerije umjetnina majstora nalazi se Stalni postav starih majstora te stalni postav Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća, koji se izmjenjuju na katu palače Sermage, ali se i povremeno zatvaraju zbog održavanja dijela izložbene djelatnosti Muzeja u tome prostoru.

Osim predstavljanja vlastitoga fundusa, Muzej kontinuirano surađuje s brojnim institucijama na zajedničkim (izložbenim) projektima ugošćujući ih u Varaždinu, ali i prezentirajući hrvatsku baštinu u drugim sredinama u domovini i inozemstvu.

Osobitu pozornost Muzej usmjerava i prema svojoj publici, u koju pripadaju osobe različite dobi, naobrazbe, interesa i svega onoga što određuje profil posjetitelja, i to osmišljavanjem programa širokoga tematskoga spektra. Za djecu vrtićke dobi, osnovnoškolce i srednjoškolce pripremaju se edukacijski sadržaji u okviru programa MIŠ – Muzej i škola, a za sve zainteresirane program Srijeda u Muzeju, među Varaždincima već prepoznatljivo i iznimno posjećeno tjedno događanje s različitim predavanjima, otvorenjima izložbi, predstavljanjem književnih i stručnih izdanja, razgovorima s poznatim (varaždinskim) osobama iz područja kulture, umjetnosti, znanosti i općedruštvenih djelatnosti.

Od 2017. godine Muzej objavljuje „Varaždinski muzealac“, glasilo registrirano pri NSK, koje izlazi godišnje u devet brojeva, s rasporedom programskih događanja, predstavljanjem građe iz fundusa, realiziranim otkupima i donacijama, pričama o varaždinskim muzealcima, zanimljivostima iz prošlosti i sadašnjosti Muzeja i ostalim aktualnostima u radu.      

Za svoj rad Muzej je dosad primio brojna javna priznanja i pohvale stručne i šire javnosti. Među značajnijima su: hrvatska muzejska nagrada „Pavao Ritter Vitezović“ (za stalni postav Kulturnopovijesnog odjela u Starome gradu, 1989.), posebna pohvala AVICOM-a na Međunarodnom festivalu audiovizualne i multimedijske prezentacije muzeja i baštine „F@imp“ (za CD-ROM „Kukci“, 2004.), nagrade i priznanja Hrvatskog muzejskog društva:  Nagrada za najbolje realiziranu izložbu („Narod u nevolji - Veliki rat na varaždinskom području“, 2015.), Posebno priznanje za ostvarenu međumuzejsku (međunarodnu) suradnju (izložba „Velikani hrvatske umjetnosti 20. st. / iz fundusa Galerije starih i novih majstora“, Beč, Budimpešta, Bratislava, 2016.), Posebno priznanje za marketinško-propagandni program (glasilo „Varaždinski muzealac“, 2018.) i Godišnju nagradu za realiziranu izložbu („Dobar tek - Kultura hrane u varaždinskom kraju“, 2022.), te plakete Grada Varaždina za uspješni kontinuirani rad (1996. i 2015.). Među nagradama je i Godišnja nagrada „Vladimir Nazor" Zlatku Kopljaru za izložbu „Tenebroso“ održanu u GMV-u (2020.), kao i Godišnja nagrada „Simply the Best“ stalnom postavu „Svijet kukaca“ UHPA-e i turističkog časopisa Way to Croatia (2020.). Uz to, varaždinski muzej bio je i prvi hrvatski muzej nominiran za Nagradu europskoga muzeja godine, koju dodjeljuje Europski muzejski forum (1994.), a i prvi je dobitnik Priznanja Udruženja hrvatskih putničkih agencija za istaknuto njegovanje poslovnih odnosa s članovima Udruženja (1993.).

Gradski muzej Varaždin mjesto je (sa)čuvanoga, stoljećima dugoga, kulturnog i povijesnog sjećanja zajednice u kojoj djeluje, gdje se posjetitelja nastoji potaknuti da nauči nešto novo, dozna poneku zanimljivost ili, jednostavno, da ugodno i dobro „potroši“ svoje vrijeme i – poželi ponovno navratiti.