Gradski muzej Varaždin

Stari grad Varaždin
Stari grad Varaždin
Palača Herzer
Palača Sermage
Veduta Varaždina sa sjevera oko 1870. godine
Stari grad na razglednici s početka 20. stoljeća

Izjava o pristupačnosti

Gradski muzej Varaždin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradskog muzeja Varaždin koje se nalazi na adresi http://www.gmv.hr/.


Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište http://www.gmv.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  1. slike nemaju pridružen prikladni opis
  2. postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  3. dostup do pojedinih rubrika podizbornika i putem tipkovnice je djelomična
  4. stranice nisu prilagođene za prikaz na uređajima s malim zaslonom kao što su mobilni telefoni

 

Gradski muzej Varaždin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
  
Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradskog muzeja Varaždin.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Gradski muzej Varaždin će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradski muzej Varaždin.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Gradski muzej Varaždin korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: muzej@gmv.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.