Gradski muzej Varaždin

Mreža “živih” dvoraca i ljetnikovaca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa – LIVING CASTLES / O projektu

O projektu

 

Mreža “živih” dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa - LIVING CASTLES

 

Ciljevi projekta:

U središtu projekta »Living Castles« je očuvanje i vrednovanje sedam dvoraca/ljetnikovca kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te integraciju inovativnih aktivnosti očuvanja i predstavljanja baštine.

Hrvatska:

 • Stari grad Varaždin
 • Stari grad Čakovec
 • Dvor Veliki Tabor
 • Dvorac Oršić u Gornjoj Stubici (Muzej seljačkih buna)

Slovenija:

 • Dvorac Rakičan
 • Dvorac Ptuj
 • Celjski dvorac

Trajanje projekta: 30 mjeseci, od 1. listopada 2018. do 31. ožujka 2021. (Projekt je produžen do 30. rujna 2021.)

Financiranje:

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru prekograničnog Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020, a odobren je u okviru 3. roka Otvorenog poziva.

Glavni ishodi projekta:

 • Povećanje u očekivanom broju posjeta podržanim odredištima kulturne ili prirodne baštine i ostalim atrakcijama
 • Investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje prirodne i kulturne baštine
 • Novi ili poboljšani prekogranični proizvodi i destinacije održivog turizma integrirane prirodne ili kulturne baštine
 • Zapošljavanje osoba koje sudjeluju u aktivnosti jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Glavna vodilja projekta:

Glavna vodilja projekta je osnivanje zajedničke robne marke vezane za dvorce i ljetnikovce , koja će pomoći u boljoj prepoznatljivosti i promociji, s željom da se isti u zemlji i inozemstvu predstavljaju kao zajednički turistički proizvod po uzoru na dvorce južne Češke i bavarskih dvoraca. Dvorci će biti opremljeni zajedničkim pločama označavanja, provodit će se zajednička promocija te skupni tematski događaji, što će obogatiti stalnu ponudu.

Fokus projekta:

Dvorci su spomenički i kulturno zaštićeni objekti, zbog čega je njihova namjena često rigidno određena, pa su promjene teške i skupe. Projekt će posvetiti puno pažnje traženju rješenja kako s malim investicijama i modernom IKT opremom popuniti praznine i gradovima udahnuti novi život, a posjetiteljima bolje iskustvo.

Aktivnosti Gradskog muzeja Varaždin:

 • U sklopu projektnih aktivnosti u Gradskom muzeju Varaždin će se pomoću suvremene tehnologije (tablet računala i virtualnih naočala) posjetiteljima omogućiti jedinstveni doživljaj stalnog muzejskog postava oživljavanjem nekoliko različitih priča temeljenih na povijesnim činjenicama i legendama vezanih uz Stari grad.
 • Održavat će se edukativne muzejske radionice u novouređenom prostoru u potkrovlju gotičke kule Staroga grada. Radionice će voditi muzejski pedagog, čije je zapošljavanje je provedeno u sklopu ovog projekta.
 • Za potrebe posjetitelja s posebnim potrebama na recepciji muzeja postavit će se interaktivni info pult s prikazom tih živih priča.
 • Organizirat će se prekogranični seminar s praktičnim radionicama za dionike u turizmu, zainteresiranu javnost i struku u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih za podizanje kvalitete turističke ponude i upoznavanje s novim turističkim proizvodom.

Projektni tim Gradskog muzeja Varaždin:

mr. Ivan Mesek, ravnatelj – voditelj projekta

Jelena Petković, muzejska pedagoginja

Petra Marincel, dokumentaristica, projektni administrator

Ljerka Šimunić, muzejska savjetnica Kulturnopovijesnog odjela u Starome gradu

Vesna Stipetich – Godenzi, rukovoditeljica računovodstveno-knjigovodstvenih poslova

 

Zajednička web stranica projekta LIVING CASTLES

http://www.living-castles.eu/