Gradski muzej Varaždin

Stari grad Varaždin
Detalj iz Stalnog postava starih majstora Galerije umjetnina
Hodnik na prvome katu Staroga grada
Detalj iz stalnog postava Svijeta kukaca
Prof. Mira Ilijanić, bivša ravnateljica Gradskog muzeja Varaždin
Plan varaždinske utvrde, naslikao Johann Vötter, 1773.
Soba u stilu rokokoa izložena u Starome gradu

Kontakt

Gradski muzej Varaždin
Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3
tel. ++ 385 (0)42 658 754; 658 750
faks: ++ 385 (0)42 658 755
muzej@gmv.hr

Uprava Gradskog muzeja Varaždin
Kula stražarnica, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3
tel. ++ 385 (0)42 658 750

STARI GRAD
Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 1
tel. ++ 385 (0)42 658 773; 210 399
Stalni postav Kulturnopovijesnog odjela

PALAČA HERCER
Franjevački trg 10
tel. ++ 385 (0)42 658 760; 658 759
Stalni postav Prirodoslovnog odjela Svijet kukaca

PALAČA SERMAGE
Trg Miljenka Stančića 3
tel. ++ 385 (0)42 214 172
Galerija umjetnina