Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

Srijeda u Muzeju: Konj i čovjek – nekad i danas

OSTALO

ustanova: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
datum početka/završetka: 21.02.2018. / 21.02.2018.

           U sklopu Srijede u Muzeju održava se predavanje pod nazivom Konj i čovjek – nekad i danas. Predavanje je pripremio dr. sc. Miljenko Ernoić, koji se tematikom uzgoja konja i njihova korištenja u svakodnevnom životu bavi više od 30 godina, i to isprva profesionalno kao mladi znanstvenik, a kasnije više iz hobija i ljubavi. U svojem predavanju dr. sc. Ernoić osvrnut će se na razvoj „suživota“ čovjeka i konja kroz povijesno razdoblje do danas, kada itekako ima razloga da ove plemenite životinje budu dio i naše suvremene civilizacije.

        Smatra se da su konja pripitomili i udomaćili nomadski narodi u stepama južne Rusije i Perzije prije 4000 do 5000 godina. Čovjek je prvobitno u korištenju osobina konja odabiranjem potencirao njegove transportne i radne sposobnosti. Budući da su konji ispunjavali sve navedene uvjete, čovjek je postupno od lovca na konje (zbog mesa i kože) postao uzgajivač konja (koristeći ih za rad i transport). Onog trenutka kada ga je uzjahao i upregnuo u kola, razvoj ljudske civilizacije naglo je ubrzan. Nažalost, konj je poslužio i za ratna osvajanja. Može se reći da su pod njegovim kopitima nastajala i nestajala carstva i kulture. Kako je konj postupno izgubio svoj značaj u poljoprivredi i vojsci, promijenila se i njegova uloga u službi čovjeka, pa su neke njegove druge vrijednosti došle u prvi plan. Tako je konj i treći put u svojoj dugoj povijesti promijenio svoju namjenu u službi čovjeka i opet mu se pokorio: od hrane, preko ratnoga i radnog druga postao je partner u sportu, rekreaciji, prijatelj u samoći, antistresni faktor urbanoga i frustriranog života, odnosno doticaj čovjeka s prirodom i onime što je čovjek nekada bio. Osim toga, konj čovjeka i izravno liječi: kobilje mlijeko koristi se u medicini, farmaciji i kozmetici, a sam konj i u terapijske svrhe. Tako je konj i danas našao razlog opstanka uz čovjeka, potvrđujući davno poznatu izreku da je povijest ljudske civilizacije ispisana na leđima konja. Zato ga je čovjek oduvijek više smatrao partnerom, drugom u bitci ili sportu, pa čak i članom obitelj negoli običnom domaćom životinjom. Usprkos mnogobrojnim promjenama kroz povijest, konji su i danas ostali simbol moći, snage i slobode.

        Predavanje počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan. 

 

O predavaču:

Dr. sc. Miljenko Ernoić diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Uzgoj holstain konja u Hrvatskoj“, gdje je potom i magistrirao na temu „Proizvodnja kobiljeg mlijeka kao alternativa iskorištavanja konja u Hrvatskoj“. Autor je i koautor više od 50 stručnih i znanstvenih radova, kao i 6 objavljenih knjiga. Bio je inicijator ponovnog osnivanja Konjičkog društva Varaždin 1986. godine, te je dugi niz godina bio predsjednik Konjičkog kluba Varaždin 95. Član je Varaždinske husarske graničarske pukovnije, u kojoj djeluje aktivno kao jahač. 

 

Srijeda u Muzeju: Konj i čovjek – nekad i danas povratak